Portfolio > Tea Gallery

celadon porcelain teapot
Porcelain
8x8x10
2015
porcelain and celadon teapot
Porcelain
8x8x10
2014
porcelain celadon teapot rooster
Porcelain
10x10x7
2014
$225