Portfolio > Celadon

Porcelain and celadon hand stamped design
porcelain
6x6x7
2019
$200
porcelain and celadon hand stamped design
porcelain
5.5x5.5x8
2019
$200
porcelain and celadon hand stamped design
porcelain
8 x 5 x 5
2019
$200
wheel thrown, celadon vase
White Stoneware
12 x 6 x 6
2017
$250
wheel thrown, celadon jar with porcelain bunny figures
porcelain
8 x 6 x 6
2019
$250
porcelain and celadon hand stamped design
Porcelain
4.5 x4.5 x6.5
2019
$200
porcelain and celadon hand stamped design
Porcelain
4x4x4.5
2019
$85
wheel thrown porcelain and celadon hand stamped design
Porcelain
7 x 3 x 3
2019
$85
porcelain and celadon hand stamped design
porcelain
4.5 x4.5 x7.5
2019
$100
Porcelain and celadon hand stamped design
porcelain
5x5x6.5
2019
$150
porcelain and celadon hand stamped design with gold luster
porcelain
5x5x7
2019
$200
porcelain and celadon, bee design
porcelain
7x7
$40
celadon porcelain teapot
porcelain
6x3x6
2018
$75
celadon porcelain
porcelain
5x5x5
2018
$85
celadon porcelain bird design
5x5x5
2018
$80
celadon porcelain bird design
porcelain
5x5x8
$125
celadon porcelain bee design
Porcelain
7x7
$60
porcelain celadon bee design
porcelain
8x8
$65
porcelain and celadon hand stamped design
porcelain
6x6x10
$125
porcelain with celadon glaze
Porcelain
5x5x8
$110

porcelain with stamp designs